Kategoriat
News

SKY is alive

This website hasn’t been updated for a while, but SKY is alive and well! Our most important channel right now is Facebook, do follow us there: https://www.facebook.com/kuraattorit/

If you want to become a member of SKY fill out this form: https://forms.gle/rFPsdxLfQQDqeUHt7

Right now, the board is working on a series of curatorial meetings for our members taking place during 2021 and a seminar open to the public. More information about this programme will be released as soon as meetings are confirmed. Members get invitations to the meetings via e-mail, so do apply for membership if you are interested in joining. Let’s hope the pandemic doesn’t make it too difficult for us.

Happy Holidays everyone!
Julia Nyman, chair of SKY

Image: Tiina Wallius’ ceramic art. Photo by Julia Nyman.

Advertisement
Kategoriat
Aiheeton

KUTSU – INVITATION

Tervetuloa Suomen kuraattorien yhdistyksen vuosikokoukseen torstaina 27.9.2018 klo 16. Kokous on avoin ja suunnattu niin yhdistyksen jäsenille kuin yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille. Kokouksessa käydään läpi viimeisen vuoden tapahtumat ja vuosikertomus sekä suunnitellaan yhdistyksen jatkoa. Lisäksi yhdistykselle valitaan uusi hallitus. Mikäli hallitusta ei saada muodostettua, aloitetaan selvittely yhdistyksen lopettamiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kokous järjestetään Helsingissä, kantakaupungin aluella. Ilmottauduthan kokoukseen 24.9. mennessä meilitse osoitteella kuraattorit@gmail.com. Tarkka paikka ilmoitetaan osallistujamäärän selvittyä.

Ystävällisin terveisin,

Suomen kuraattorien yhdistys ry,

Maija Kasvinen

————————————————————–

INVITATION

you are warmly invited to the yearly meeting of Finnish society for Curators (SKY ry) on Thursday September 27th 2018 at 4PM. The meeting is public and aimed towards the members of the association or towards anyone who is interested. During the meeting we will take a look on the past events and plan for future. A new board for the society will be chosen. In case there arises no interest in board posititons, dissolution of the association will be initiated.

The meeting takes place in central Helsinki. Please register for the event by no later than September 24th by sending an email to kuraattorit@gmail.com. Place for the event will be announced as the registration closes.

Best regards,

The Finnish society for Curators

Maija Kasvinen

Kategoriat
Aiheeton

Open call for curators (Helsingin taiteilijaseura)

haku kuraattoreille

(english below)

HELSINGIN TAITEILIJASEURA HAKEE KURAATTORIA KANSAINVÄLISEEN NÄYTTELYVAIHTOPROJEKTIIN

Hakuaika: 16.5. – 30.06.2018
Haku päättyy: 30.06.2018 klo 24.00 (EEST)

Näyttelyn tiedot

Koska: Elokuu 2019

Missä: Galleria Rantakasarmi, Suomenlinna

Mikä: Kansainvälinen nykytaiteen näyttelyvaihto Helsingin Taiteilijaseuran ja Slovakialaisen Publikum taiteilijayhteisön välillä.

Tämä hanke käynnistää HTS:n kansainvälisen näyttelyvaihto-ohjelman. Ensimmäisenä näyttelyvaihtokumppanina on Slovakia. Näyttelyvaihdon kumppanimaa vaihtuu vuosittain.

Helsingin Taiteilijaseura hakee kuraattoria valitsemaan slovakialaiset kuvataiteilijat Galleria Rantakasarmiin, Suomenlinnaan elokuussa 2019. Kuraattori toimii yhteistyössä  Slovakiassa, Bratislavassa ja Tranavassa sijaitsevan taideyhdistys Publikumin kanssa. Näyttelyn yhteyteen järjestetään myös oheisohjelmaa Helsingin juhlaviikkojen aikana, jota kuraattori voi olla mukana suunnittelemassa.

Suomalaiskuraattori valitsee slovakialaistaiteilijat ja slovakialaiskuraattori suomalaiset. Kuraattori matkustaa Slovakiaan tutustumaan Publikumin taiteilijayhteisöön ja taiteilijoihin syksyllä 2018 ja valitsee heistä taiteilijat Rantakasarmin näyttelyyn elokuussa 2019.

Hankkeeseen voi hakea Suomessa asuva kuraattori. Lähetä hakemus, josta ilmenee oma näkemyksesi ja kerro meille miksi juuri tämä haku sinua kiinnostaa. Liitä mukaan alustava aikataulu sekä budjetti palkkiotoiveesi kanssa.

Hakemus osoitteeseen: haku@helsingintaiteilijaseura.fi  30.06.2018 klo 24.00 (EEST) mennessä. Myöhässä saapuneita tai puutteellisia hakemuksia ei hyväksytä. Linkki kotisivuille ei riitä. Hakemuksen voi lähettää joko suomeksi tai englanniksi.

 

Edellytämme

  • Yhteistyökykyä ja kiinnostusta toimia erilaisten toimijoiden kanssa kansainvälisessä ympäristössä.
  • Hyvää englannin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
  • Sitoutumista projektin toteuttamiseen.
  • Sopimus laaditaan Helsingin Taiteilijaseuran ja kuraattorin välille, jossa sovitaan aikataulusta ja palkkion maksusta.

Hakemus

– Hakijan nimi ja yhteystiedot

–  CV (max 2 A4)

– Vapaamuotoinen hakemus (max  A4)

– Aikataulu, ja alustava budjetti josta ilmenee kuraattorin palkkio (A4)

– Hakemusta tukevat kuratointinäytteet  (max 3 näyttelyä kuvina ja lyhyt synopsis jokaisesta. Mahdollisiin videonäytteisiin linkki. Video max 3 minuuttia)

– Hakemus kirjoitetaan suomeksi tai englanniksi.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 30.06.2018 klo 24.00 (EEST). Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti haku@helsingintaiteilijaseura.fi otsikolla “Kuraattorihaku”, sähköisten hakemusten maksimikoko on 2MB ja tiedostomuoto PDF.
Päätökset

Helsingin Taiteilijaseuran Kansainvälinen työryhmä valitsee kuraattorin heinäkuussa. Valinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille hakijoille sähköpostitse elokuun 2018 alussa. Julkistamme kuraattorin nimen Helsingin Taiteilijaseuran vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla.
Lisätietoja:

Inka-Maaria Jurvanen: 050 67756, jurvaneninkamaaria@gmail.com

Alex Suomi: 040 501 9439


 

 

THE HELSINKI ARTISTS’ ASSOCIATION IS LOOKING FOR A CURATOR FOR AN INTERNATIONAL EXHIBITION EXCHANGE PROJECT

Applications: 16.5. – 30.06.2018

Deadline: 30.06.2018 midnight

 

Exhibition information

When: August 2019

Where: Gallery Rantakasarmi, Suomenlinna

What: An international contemporary art exhibition exchange between the Helsinki Artists’ Association and the Slovakian artists’ society Publicum.

This project launches the Helsinki Artists’ Associations international exhibition exchange program. Our first exchange partner is Slovakia. The exhibition exchange partner and country will change annually.

The Helsinki Artists’ Association is searching for a curator to select and curate an exhibition of Slovakian artists. The exhibition will be held at Gallery Rantakasarmi on the island of Suomenlinna in August 2019. The curator will work in collaboration with the Slovakian artists’ society Publicum, present in Bratislava and Trnava in Slovakia. Additional programming and events will be organised during the Helsinki Festival, which coincides with the exhibition.

The curator from Finland will choose the Slovakian artists and the Slovakian curator the Finnish artists to be exhibited in Slovakia. The curator will travel to Slovakia to meet with the Publicum artists’ society and artists in the autumn of 2018. Based on this visit the curator will select artists for the exhibition at Gallery Rantakasrmi in August 2019.

Applications are accepted from curators residing in Finland. Please submit your application and tell us why you are interested in this particular project, as well as your vision for the exhibition. Applications must also include a preliminary timetable, as well as budget with your salary request.

Applications must be sent to haku@helsingintaiteilijaseura.fi  by 30.06.2018 midnight (EEST). Late or deficient applications will not be accepted. Links to websites are not enough. The application can be sent in either Finnish or English.

 

Requirements

  • The ability and interest to work together with various collaborators in an international setting.
  • Fluent spoken and written language skills in Finnish and English.
  • Commitment to realising the exhibition exchange.
  • A contract will be made between the Helsinki Artists’ Association and selected curator. This will outline the project timetable, budget and salary.

 

Application

– Applicant name and contact details

–  CV (max two A4)

– Open application (max one A4)

– Preliminary timetable and budget which includes the curators salary.  (max two A4)

– Supporting material from previously curated projects  (max 3 exhibitions shown in pictures and a short synopsis of each exhibition. Links to video samples that are no longer than  3 minutes.)

– Applications are accepted in both Finnish and English

Application deadline is 30.06.2018 midnight (EEST). Applications must be submitted electronically to haku@helsingintaiteilijaseura.fi with the title “Kuraattorihaku”. Applications can be a maximum of 2MB and in PDF form.

 

Decisions

The Helsinki Artists’ Associations international workgroup will select a curator in July 2018. Applicants will personally be notified of all decisions via e-mail in early August 2018. The selected curators name will be announced on the annual report as well as on the Helsinki Artists’ Societies website.

 

For additional information:

Inka-Maaria Jurvanen: 050 67756, jurvaneninkamaaria@gmail.com

Alex Suomi: 040 501 9439

 

http://helsingintaiteilijaseura.fi

http://oz.publikum.sk/

http://helsingintaiteilijaseura.fi/galleria-rantakasarmi/nayttelytila/

 

—–

Kategoriat
Aiheeton

General Data Protection Regulation, uusi tietosuojalaki

Henkilötietojen tietosuojalaki muuttuu 25.5. Tämä on hyvä hetki päivittää SKYn jäsenrekisteri. Mikäli olet kiinnostunut olemaan SKYn jäsenlistoilla, lähetäthän yhteystietosi (nimi ja sähköposti) meille osoitteeseen kuraattorit@gmail.com

—-

New data protection regulation (GDPR) will be enforced on May 25th. If you wish to have your name on our mailing list, please send in your contact info (full name and email) on kuraattorit@gmail.com

Kategoriat
Aiheeton

Kuraattoriyhdistyksen tulevaisuudesta

Suomen kuraattorien yhdistys perustettiin vuonna 2008, jolloin sen tarkoitus oli vahvistaa kuraattorien asemaa Suomessa. Yhdistyksen tavoitteiksi on määritelty myös seuraavaa: ”SKY pyrkii vakiinnuttamaan kuraattorien ammattinimikkeen, tekemään kuraattorien työtä ja työnkuvaa tunnetuksi sekä parantamaan heidän työmahdollisuuksiaan suomalaisen taiteen kentällä. Näin se pyrkii myös vahvistamaan kuraattoreiden ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etuja Suomessa, esimerkiksi kehittämällä ja yhdenmukaistamalla palkkaus- ja apurahajärjestelmää. SKY haluaa tuoda näkyville kuraattorin alan moninaisuuden ja toimia kattojärjestönä mahdollisimman monenlaisille tavoille toimia alalla.”

Kymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon: kuraattori nimikkeenä alkaa olla tuttu ja alan koulutus on vakiintunut. Työ kuraattorien aseman parantamiseksi on kuitenkin vasta alussa: palkkaus- ja apurahajärjestelmän kehittämisen ja ammatillisen järjestätymisen saralla on vielä paljon tehtävää.

Olen puheenjohtajuuskauteni aikana moneen otteeseen ollut hautaamassa koko kuraattoriyhdistystä. Yhdistyksen tapahtumat eivät ole houkutelleet kuraattoreita liikkeelle, eikä oma visiomme toiminnasta ole ollut kyllin selkeä. Toisaalta kasvava seuraajamäärä ja ammatin vakiintuminen osaksi taidekenttää puhuvat ammatillisen toiminnan järjestäytymisen puolesta.

Keskusteltuani kuraattorien ja muiden taidealan toimijoiden kanssa esiin on noussut alla listattuja asioita. Tunnistan mainitut kohdat ja näen ne keskeisinä haasteina ammatin kehitykselle.

1. Harva uskaltaa ottaa kuraattori-nimikkeen itselleen
Moni kuraattorina työskentelevä on itseoppinut, sillä alan koulutus on vasta hiljalleen vakiintunut. Kuratointi ei ole tietty ja vakiintunut tapa tehdä asioita vaan kuratointi voi käsittää monenlaisia tehtäviä. Tästä johtuen osa kuraattorin tehtäviä tekevistä henkilöistä ei samaistu kuraattori-ammattinimikkeeseen

2. Alan epävarmuus
Kuraattorin pelätään vievän valtaa muilta alan toimijoilta, esim. taiteilijoilta tai museohenkilökunnalta. Tämä tekee pahimmillaan yhteistyöstä valtataistelua molempien osapuolten epävarmuuden kasvaessa.

3. Klikit
Klikit syntyvät tarpeesta löytää vertaistukea, mutta toisaalta rajaavat vaikutusmahdollisuuksia. Mitä suuremmassa porukassa pystymme luomaan yhteiset tavoitteet, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet meillä on.

Onko kuraattoriyhdistyksen kaltaiselle toimijalle tarvetta kentällä ja miten voisimme alkaa ratkoa alan haasteita?

 

Maija, SKY pj

Kategoriat
Aiheeton

URAL BIENNIAL research trip 12.-15.9.2017

Kuraattori, nyt sinulla on oiva mahdollisuus päästä tutustumaan äiti Venäjän taideantiin. Connecting point järjestää ekskursion Ural Biennaleen syyskuussa.

Biennalen kotisivut

More info below.Screen Shot 2017-08-05 at 3.55.47 PM

4th Ural industrial biennial of contemporary art / Ekaterinburg

Research trip for Finland-based curators and contemporary art professionals to 4th Ural Industrial Biennial, 12.9. – 15.9.2017

HIAP’s Connecting Points Programme organises an excursion for curators and art professionals based in Finland to visit the Biennial’s professional preview days 12.-13.9. and the opening on 14.9.

The main project of the Biennial is curated by João Ribas with a theme ”New Literacy” using guiding metaphors as ‘Image as witness / Capitalism choreographies / Persistent word’ and involving in total 60 artists or artist groups. Info of the biennial can be found on the website: http://uralbiennale.ru/en

Connecting Points is a Finnish-Russian exchange programme at HIAP (Helsinki International Artist Programme) that has as one of it aims to develop and strengthen the collegial and curatorial activity in Finland and in Russia. For more information please visit: http://www.hiap.fi/project/connecting-points

Connecting Points Programme will cover the flights (Helsinki-Ekaterinburg-Helsinki), accommodation 12.-15.9. as well as visa costs. 

To participate on the trip, submit your interest in a free-formed e-mail (max. 500 words) and send it to connectingpoints@hiap.fi before Thursday 10.8.2017 [23.59]

NOTE: In order to participate make sure that you have a valid passport (6 months valid after the trip), up-to-date photographs for the visa and a valid travel insurance.

Kategoriat
Aiheeton

ALOITE – kutsu kuraattoreille

ALOITE – Curators’ Initiative / Kutsu kuraattoreille

(Scroll down for English)

Kuluvalla vuosikymmenellä Suomeen on kehittynyt kasvava nykytaiteen kuraattorien ammattikunta. Kuraattorien toiminta suomalaisella taidekentällä on yleistynyt ja monimuotoistunut viime vuosina muun muassa kahden yliopistotason kuraattorikoulutusohjelman sekä kansainvälisen taidemaailman käytäntöjen vaikutuksesta. Kulttuurialalla toimii tätä nykyä siis kasvava lukumäärä kuraattoreita, joista moni näyttäisi jäävän valmistuttuaan taidekentän olemassaolevien rakenteiden ulkopuolelle.

ALOITE on kutsu Suomessa toimiville kuraattoreille kokoontua kartoittamaan nykyisiä kuratoriaalisen toiminnan malleja ja käytäntöjä sekä ideoimaan tulevaa. Se on syntynyt tarpeesta tunnistaa ja tukea erilaisia kuratoriaalisen toiminnan muotoja. Järjestämme 15.6. käynnistystapaamisen, jonka tavoitteena on hahmotella yhdessä kuratoinnin tulevaisuutta Suomessa: Mitä me kuratoinnin toimijat tarvitsemme? Entä mitä kaipaa kulttuurikenttä laajemmin?

Kokoonnumme Koneen Kamariin (Tehtaankatu 21) keskustelemaan torstaina 15.6. klo 13–16. Tilaa on 20 henkilölle, joten pyydämme ilmoittautumaan etukäteen 5.6. mennessä osoitteeseen koski.annakaisa@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro meille vapaamuotoisesti (max. 100 sanaa), miksi olet kiinnostunut osallistumaan. Toivomme osallistujiksi kuraattoreina toimivia tai toimineita henkilöitä, jotka työskentelevät ainakin osittain Suomessa. Tapaamisen kielenä on pääosin englanti, osallistujista riippuen.

Jos päivämäärä ei sovi sinulle, mutta haluaisit tuoda näkemyksesi esille, ota yhteyttä: koski.annakaisa@gmail.com

Ohjelma:
13.00–14.45 / Kahvia ja teetä, tervetulosanat ja workshop kuratoinnin mahdollisuuksista (lähi)tulevaisuudessa
14.45–15.00 / Ideoiden purku ja priorisointi
15.00–15.30 / Ideoiden yhteinen jatkokehittely
15.30–16.00 / Keskustelu: Mitä seuraavaksi voisi tapahtua?

Aloitteen taustalla ovat kuraattorit Anna-Kaisa Koski ja Jenni Nurmenniemi:

Tutustuimme opiskellessamme kuratoinnin maisteriohjelma CuMMAssa vuosina 2010–2012, kun koulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa. Viimeiset viisi vuotta olemme kulkeneet eri reittejä, mutta päätyneet samojen kysymysten äärelle.

Anna-Kaisa on tehnyt julkisen sektorin uudistamistyötä uuden Helsingin kaupunginmuseon konseptoinnissa ja toteutuksessa. Keväällä 2017 hän osallistui Creative Climate Leadership -ohjelmaan Walesissa ja pohtii nyt, kuinka yhdistää kulttuurin ja ilmastonmuutoksen teemat vapaana kuraattorina. Jenni taas on kehittänyt taiteilija- ja kuraattoriresidenssitoimintaa HIAP – Helsinki International Artist Programme:ssa sekä vetänyt viisivuotista, nykytaiteen ja ekologian kysymyksiä risteyttävää Frontiers in Retreat -EU-hanketta (2013–18).

Näemme nyky-kuraattoreissa valtavan potentiaalin, mutta reitit tuon potentiaalin esiintulolle tukkoisina. ALOITE on meille keino pyristellä irti realiteeteista ja lähteä sen sijaan liikkeelle utopian ja unelmatilanteen kautta. Kuraattorina toimiminen on lähtökohtaisesti sosiaalista, muihin toimijoihin kytkeytyvää ja dialogisesti muotoutuvaa. Siksi haluamme nähdä, mitä tapahtuu, kun tuomme kuraattorit yhteen toistensa kanssa.

Lämpimästi tervetuloa!
– Anna-Kaisa ja Jenni

Kutsua saa erittäin mielellään jakaa tuntemillenne kuraattoreille!
Ilmoittautumiset 5.6. mennessä osoitteeseen: koski.annakaisa@gmail.com

Ikävä kyllä meillä ei ole mahdollisuutta tukea pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien matkoja, mutta toivomme mahdollisuuksien mukaan osallistujia ympäri Suomen.

Aloite – Curators’ Initiative

The field of curating in Finland is expanding and evolving. Thanks to two master’s programmes in curatorial studies (Aalto University; KUVA – University of the Arts Helsinki) and international influences, an increasing number of curators work in the Finnish context. We are seeing more and more diverse curatorial practices, but at present they tend to fall outside the existing structures of the Finnish art field.

ALOITE is calling out for curators operating (at least partly) in Finland to get together and map out the current situation as well as to share and develop ideas for the future. How do we curate now and what could our future curatorial practices look like? We strive to recognize different curatorial practices and to foster peer and other types of support for them. On Thursday 15 June, we will organise a discussion and a short workshop (1–4 pm) at Koneen Kamari, Tehtaankatu 21.

The space is limited to 20 people, so kindly send a short expression of interest (appr. 100 words) to: koski.annakaisa@gmail.com by 5 June. We hope that the participants would have experience in curating in the Finnish context. The primary language of the discussion is English, depending on the participants. If you would like to express your views and ideas, but the date does not suit your schedule, please get in touch with: koski.annakaisa@gmail.com

Programme:
13.00-14.45 / Coffee, tea, welcome, workshop for imagining (near) future curatorial practices
14.45-15.00 / Discussing and prioritizing ideas
15.00-15.30 / Developing ideas
15.30-16.00 / What could be next? Open discussion

The first push for Aloite is given by curators Anna-Kaisa Koski and Jenni Nurmenniemi:

We got to know each other while studying with CuMMA (Aalto University) in the years 2010–2012, when the master’s programme was organised for the first time. Since then, we have been following separate paths but ended up pondering upon very similar questions.

Anna-Kaisa has been involved in the public sector through her work with the reconceptualising and realisation of the new Helsinki City Museum. In early 2017, she took part in the Creative Climate Leader programme in Wales, UK and is developing her practice in-between the fields of culture and climate change. Jenni, for her part, has been developing her practice in connection with questions of hospitality while working as a curator with HIAP – Helsinki International Artist Programme. At HIAP, she has been developing artist and curator residency programmes as well as leading the 5-year EACEA EU Culture project on art and ecology, Frontiers in Retreat (2013–18).

Both of us see a huge potential in the contemporary curators around us, but the routes for this potential to fully emerge are far from clear. For us, ALOITE – Curators’ Initiative, is a platform and method to rid ourselves from realities and dream ourselves closer to our ideals / an ideal situation. Working as a curator is by default social, entangled with others and formulated in a constant dialogue with them. That is why we are curious to see what happens, when curators practicing in Finland are brought together.

You are warmly welcome!
– Anna-Kaisa ja Jenni

Please share the invite and sign up by 5 June: koski.annakaisa@gmail.com

We are hoping for people from all over Finland to participate, but unfortunately we are not able to support travel expenses.

Kategoriat
Aiheeton

KURAATTORI EMMAAN. DL 4.6.2017

Espoon taidemuseo EMMAan haetaan kuraattoria määräajaksi. See below:

EMMA etsii määräaikaiseen työsuhteeseen

KURAATTORIA

Tule tekemään kiinnostavia näyttelysisältöjä positiiviseen tiimiin, ajan hengessä elävään taidemuseoon!

Kuraattorina tehtäviisi kuuluu taideproduktioiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä EMMAn projektitiimin ja taiteilijoiden kanssa.

Odotamme sinulta soveltuvaa tutkintoa, kuraattorin ammattitaitoa sekä näyttöä projektien vetämisestä ja näyttelyjen sisällöllisestä tuotannosta. Kokemus julkaisujen toimittamisesta sekä kirjoittamisesta on edellytys tehtävässä menestymiselle. Työssä tarvitset hyvää kuvataiteen ja alan verkostojen tuntemusta, kokemusta yleisöpalveluista ja viestinnästä sekä vahvaa suomen, ruotsin ja englannin osaamista. Taidemuseokokemus katsotaan eduksi.

Toivomme, että sinulla on positiivinen työote ja yhdessä tekemisen intoa. Odotamme sinulta esiintymiskykyä, ratkaisukeskeistä otetta työhön, hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja, paineensietokykyä ja joustavuutta sekä sosiaalista tilannetajua.

Täytä hakemuslomake osoitteessahttps://www.sympahr.net/public/pq.aspx?be387d2d 4.6.2017 mennessä. Liitä mukaan myös vapaamuotoinen hakemus ja cv. Palkkaus EMMAn palkkataulukon mukaisesti.

Haastattelut pidetään viikolla 24. Työ alkaa 28.8.2017 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on määräaikainen 26.10.2018 asti.

Lisätietoja tehtävästä 23.5. klo 10-12 johtaja Pilvi Kalhama p. 040 533 4070

 

Muihin tehtäviin voit halutessasi jättää meille avoimen hakemuksen tästä linkistä https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?090230c2. Luemme kaikki avoimet hakemukset läpi heti niiden saavuttua, ja olemme tarpeen tullen yhteydessä.

Kirjoitathan hakemuskirjeeseesi  kuvauksen tehtävistä joista olet kiinnostunut. Mikäli haet työharjoittelupaikkaa, kerrothan myös harjoittelun ajankohdan, työajan sekä muut oleelliset tiedot.

Kategoriat
Aiheeton

Suomi-Areena, julkisen tilan rajat ja julkisen keskustelun mahdollisuudet 

totuus suomesta
Porin kulttuurisäädön Totuus Suomesta: Helsinki, Kallio Kunsthalle 2.-23.6. 2017, Pori 8.-16.7. 2017 sekä Totuus Suomesta — julkaisu.

Aalto-yliopiston Elävä Pori-hanke, jossa työskentelen tohtorikoulutettavana tutkijana, on syntynyt Porissa osittain siksi, että kaupunki on toiminut esimerkkinä siitä, miten taide ja kaupunki voivat toimia yhteistyössä ja hyötyä toisistaan. Kaupungilla on pitkät perinteet siinä, miten erilaiset taiteen tekemisen tavat otetaan huomioon ja nähdään arvokkaana osana kaupungin imagoa. Tätä positiivista vuorovaikutusta on hankkeessa pyritty hyödyntämään ja vahvistamaan:

Elävä Pori on eri tutkimusaloja yhdistävä hanke, jonka tavoitteena on luoda kaupunkikehityksen uudenlainen innovaatioalusta, jakaa osaamista ja rakentaa yhteistyöverkostoja. Hanke kerää, yhdistää ja jakaa eri tutkimusalojen ja osallisryhmien tuottamaa tietoa kaupunkitilasta, ja luo uudenlaisia tapoja tämän tiedon tuottamiseksi: kulttuurikartoituksen ja taiteen menetelmät tuodaan keskelle kaupunkia ja sen ihmisiä. Porin kaupunki toimii innovaatioalustan kehittämisen elävänä laboratoriona.

Lisäksi olemme toistuvasti eri projektien yhteydessä sekä Aallon, että Porin kulttuurisäädön että Eliisa Suvannon kanssa luomamme ja luotsaamamme Space Invaders — projektin myötä olleet tilanteissa, joissa kerromme tästä Porin kaupungin esimerkillisestä toiminnasta medialle tai välitämme opetuksessa ja tekemisessä näitä tekemisen tapoja eteenpäin.

Viime viikkoina olemme kuitenkin Porin kulttuurisäädön (yhdessä Elävä Pori hankkeen kanssa toteutettavan) Totuus Suomesta projektin puitteissa törmänneet siihen, että luomamme toimintatavat eivät enää ole valideja, sillä Porin kaupunki ei enää itse vastaa kaupunkitilasta ja omistamiensa rakennusten vuokrauksesta. Porin kaupungin ja MTV:n Suomi-Areena, Suomen suurin “yhteiskunnallisen keskustelun” “kaikille avoin” ja “ilmainen” tapahtuma, hallinnoi keskusta-aluetta heinäkuun ajan. Sen sijaan, että meille olisi voitu kirjallisesti esittää mitkä alueet ovat Suomi-Areenan käytössä ja millä ehdoin, on tapahtuman tuottaja esittänyt lehdessä syytöksiä hankettamme kohtaan kutsumalla sitä mm. “ilkeäksi” ja “Pori-kriittiseksi”. Vaikuttaa ilmeiseltä, ettei tuottaja ole projektiimme tai aikaisempaan toimintaamme tutustunut. Puhelinkeskustelussa kyseinen tuottaja myös ilmoitti, ettei Aalto-yliopiston toiminta voisi vähempää kiinnostaa. Olisi mielenkiintoista kuulla, että onko tämä myös Porin kaupungin virallinen kanta, ja jos, niin miten rakennamme yhteistyötä tästä eteenpäin ja tulevia hankkeita ajatellen?

Selväksi on tullut, että keskustaan ovat tervetulleita vain Suomi-Areenan viralliseen ohjelmaan ilmoittautuneet tahot. Meillä ohjelmaan osallistuminen olisi ollut mahdollista joko lunastamalla peruutuspaikka Kansalaistorilta 1200€ viikkohintaan, tai vuokraamalla Antinkatu 7 osoitteessa sijaitseva vanha, pitkään tyhjillään ollut vedetön, vessaton ja homeinen liikehuoneisto Suomi-Areenalta 900€ / viikko. Porin kaupungilta olemme aikaisemmin vuokranneet saman kiinteistön 100€ / viikko. Satakunnan kansan jutusta ilmenee, että siinä missä tämä 100€ on mennyt suoraan Porin kaupungin kassaan, menisivät maksamamme 1800€ MTV:lle. Lisäksi ajatus siitä, että Suomi-Areenan mainostama kaikille avoin yhteiskunnallinen keskustelu tapahtuisi ainoastaan virallisen ohjelman puitteissa on kestämätön.

Suomi 100 virallisen ohjelman ja Suomi-Areenan teemana on “yhdessä”. Käytännössä tämä “yhdessä” tarkoittaa yhdessä sovituin säännöin näiden ohjelmien puitteissa toimivia. Missä vaiheessa Suomesta on tullut paikka, jossa mahdollistetaan vain yhdenlaiseen totuuteen sitoutuneita toimijoita ja näiden tekemistä?

Alunperin osana Suomi sata hanketta aloitettu Totuus Suomesta — projekti on ollut melkoinen matka. Irottauduimme varhaisessa vaiheessa virallisesta hankkeesta, koska koimme, että se ei edusta sitä Suomea, jonka tunnemme ja koemme omaksemme. Lisäksi hankkeen henkenä tuntui olevan kaikenlaisten projektien valjastaminen sen nimikkeen ja visuaalisen ilmeen alle laadusta välittämättä. Vielä ongelmallisempaa on, ettei virallisen hankkeen puitteissa ole välitetty myöskään tekijöille tarjotusta tuesta tai tehdystä työstä maksetuista korvauksista. Emme kokeneet, että #suomi100 on pakollinen yhteinen projekti, joihin kaikkien on osallistuttava yhteisen hyvän (eli “aidon” ja “oikean” suomalaisen identiteetin ylläpitämisen) vuoksi.

Sen sijaan koimme, että satavuotisjuhla on hyvä hetki mittavalle katsaukselle siihen, mitä Suomi ja maailma vuonna 2017 ovat. Juhlavuoden aikana on tullut liiankin selväksi, että vaihtoehtoisille totuuksille, jotka eivät ole mahtuneet viralliseen ohjelmaan, on tarvetta. Ajattelimme, että Totuus Suomesta on sopivan paradoksaalinen nimi hankkeelle, jossa mukana on yli sata tekijää, ja siten yli sata totuutta. ‘Totuus’ yleensä viittaa yhteen absoluuttiseen totuuteen, kun taas projektimme tuo esiin yli sata subjektiivista kokemusta Suomen ja maailman tilasta vuonna 2017. Hankkeen kautta on kuitenkin nousemassa esiin yksi äärimmäisen epämielyttävä totuus ylitse muiden: Suomen identiteetin oletetaan edelleen olevan niin hauras, että sitä on suojeltava näkökulmien moninaisuudelta. Kaikkien odotetaan liittyvän yhteisiin talkoisiin, joissa ylläpidetään ja vahvistetaan Suomesta sitä kuvaa, joka varsin väkivaltaisesti ja keinotekoisesti on vuosikymmenten kuluessa luotu. Tämä ei ole minun Suomeni, eikä se maa jossa olen kasvanut.

Ainakin kaikki tapahtunut on osoittanut projektimme tarpeellisuuden. Seurattuamme #suomi100 hankkeen etenemistä ja sen saamaa stigmaa olemme enemmän kuin tyytyväisiä valintaamme. Voimme seistä ylpeinä projektimme takana, ja se on osoittautunut vielä oletettuakin merkittävämmäksi ja tärkeämmäksi. Ja kun kysymys on tutkimuksellisesta taiteesta, niin nyt ainakin olemme saaneet nostettua esiin uudenlaista tietoa. Se ei aina ole sellaista tietoa, mitä olisi toivonut saavansa, mutta ainakin asioiden tiedostaminen mahdollistaa niiden muuttamisen.

Loppukaneettina: miten ohjelma, jonka nimen kirjoitusasusta ei ole yksimielisyyttä, voi olla uskottava? Suomi-Areena, SuomiAreena, vai Suomi-areena?

Viime viikon tiedote ja lisää tietoa Porin kulttuurisäädön toiminnasta ja Totuus Suomesta projektista: http://porinkulttuurisaato.org

Satakunnan Kansa: https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/suomi-areena-jyrasi-porin-kaupungin-antaman-luvan-taideprojekti-joutui-hakemaan-uudet-tilat-200119930/

Anna Jensen

Kategoriat
Aiheeton

SKY AFTER WORK WITH JYRKI SIUKONEN. MONDAY 7PM AT KAPPELI

Oh yes, once again it is time to drop all stress, lay back and listen to smart people. This time SKY is honored to have Jyrki Siukonen, artist-researcher-writer-curator-musician-composer, participating in an after work get-together.

We’ll meet up at 7pm in Kappeli on the upcoming Monday, the 24th of April. Discussion topics range from the diversity of roles in art practice to current weather conditions and to ars17. Very casual, super intellectual, funny and cool.