Arkisto

Monthly Archives: Toukokuu 2017

ALOITE – Curators’ Initiative / Kutsu kuraattoreille

(Scroll down for English)

Kuluvalla vuosikymmenellä Suomeen on kehittynyt kasvava nykytaiteen kuraattorien ammattikunta. Kuraattorien toiminta suomalaisella taidekentällä on yleistynyt ja monimuotoistunut viime vuosina muun muassa kahden yliopistotason kuraattorikoulutusohjelman sekä kansainvälisen taidemaailman käytäntöjen vaikutuksesta. Kulttuurialalla toimii tätä nykyä siis kasvava lukumäärä kuraattoreita, joista moni näyttäisi jäävän valmistuttuaan taidekentän olemassaolevien rakenteiden ulkopuolelle.

ALOITE on kutsu Suomessa toimiville kuraattoreille kokoontua kartoittamaan nykyisiä kuratoriaalisen toiminnan malleja ja käytäntöjä sekä ideoimaan tulevaa. Se on syntynyt tarpeesta tunnistaa ja tukea erilaisia kuratoriaalisen toiminnan muotoja. Järjestämme 15.6. käynnistystapaamisen, jonka tavoitteena on hahmotella yhdessä kuratoinnin tulevaisuutta Suomessa: Mitä me kuratoinnin toimijat tarvitsemme? Entä mitä kaipaa kulttuurikenttä laajemmin?

Kokoonnumme Koneen Kamariin (Tehtaankatu 21) keskustelemaan torstaina 15.6. klo 13–16. Tilaa on 20 henkilölle, joten pyydämme ilmoittautumaan etukäteen 5.6. mennessä osoitteeseen koski.annakaisa@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro meille vapaamuotoisesti (max. 100 sanaa), miksi olet kiinnostunut osallistumaan. Toivomme osallistujiksi kuraattoreina toimivia tai toimineita henkilöitä, jotka työskentelevät ainakin osittain Suomessa. Tapaamisen kielenä on pääosin englanti, osallistujista riippuen.

Jos päivämäärä ei sovi sinulle, mutta haluaisit tuoda näkemyksesi esille, ota yhteyttä: koski.annakaisa@gmail.com

Ohjelma:
13.00–14.45 / Kahvia ja teetä, tervetulosanat ja workshop kuratoinnin mahdollisuuksista (lähi)tulevaisuudessa
14.45–15.00 / Ideoiden purku ja priorisointi
15.00–15.30 / Ideoiden yhteinen jatkokehittely
15.30–16.00 / Keskustelu: Mitä seuraavaksi voisi tapahtua?

Aloitteen taustalla ovat kuraattorit Anna-Kaisa Koski ja Jenni Nurmenniemi:

Tutustuimme opiskellessamme kuratoinnin maisteriohjelma CuMMAssa vuosina 2010–2012, kun koulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa. Viimeiset viisi vuotta olemme kulkeneet eri reittejä, mutta päätyneet samojen kysymysten äärelle.

Anna-Kaisa on tehnyt julkisen sektorin uudistamistyötä uuden Helsingin kaupunginmuseon konseptoinnissa ja toteutuksessa. Keväällä 2017 hän osallistui Creative Climate Leadership -ohjelmaan Walesissa ja pohtii nyt, kuinka yhdistää kulttuurin ja ilmastonmuutoksen teemat vapaana kuraattorina. Jenni taas on kehittänyt taiteilija- ja kuraattoriresidenssitoimintaa HIAP – Helsinki International Artist Programme:ssa sekä vetänyt viisivuotista, nykytaiteen ja ekologian kysymyksiä risteyttävää Frontiers in Retreat -EU-hanketta (2013–18).

Näemme nyky-kuraattoreissa valtavan potentiaalin, mutta reitit tuon potentiaalin esiintulolle tukkoisina. ALOITE on meille keino pyristellä irti realiteeteista ja lähteä sen sijaan liikkeelle utopian ja unelmatilanteen kautta. Kuraattorina toimiminen on lähtökohtaisesti sosiaalista, muihin toimijoihin kytkeytyvää ja dialogisesti muotoutuvaa. Siksi haluamme nähdä, mitä tapahtuu, kun tuomme kuraattorit yhteen toistensa kanssa.

Lämpimästi tervetuloa!
– Anna-Kaisa ja Jenni

Kutsua saa erittäin mielellään jakaa tuntemillenne kuraattoreille!
Ilmoittautumiset 5.6. mennessä osoitteeseen: koski.annakaisa@gmail.com

Ikävä kyllä meillä ei ole mahdollisuutta tukea pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien matkoja, mutta toivomme mahdollisuuksien mukaan osallistujia ympäri Suomen.

Aloite – Curators’ Initiative

The field of curating in Finland is expanding and evolving. Thanks to two master’s programmes in curatorial studies (Aalto University; KUVA – University of the Arts Helsinki) and international influences, an increasing number of curators work in the Finnish context. We are seeing more and more diverse curatorial practices, but at present they tend to fall outside the existing structures of the Finnish art field.

ALOITE is calling out for curators operating (at least partly) in Finland to get together and map out the current situation as well as to share and develop ideas for the future. How do we curate now and what could our future curatorial practices look like? We strive to recognize different curatorial practices and to foster peer and other types of support for them. On Thursday 15 June, we will organise a discussion and a short workshop (1–4 pm) at Koneen Kamari, Tehtaankatu 21.

The space is limited to 20 people, so kindly send a short expression of interest (appr. 100 words) to: koski.annakaisa@gmail.com by 5 June. We hope that the participants would have experience in curating in the Finnish context. The primary language of the discussion is English, depending on the participants. If you would like to express your views and ideas, but the date does not suit your schedule, please get in touch with: koski.annakaisa@gmail.com

Programme:
13.00-14.45 / Coffee, tea, welcome, workshop for imagining (near) future curatorial practices
14.45-15.00 / Discussing and prioritizing ideas
15.00-15.30 / Developing ideas
15.30-16.00 / What could be next? Open discussion

The first push for Aloite is given by curators Anna-Kaisa Koski and Jenni Nurmenniemi:

We got to know each other while studying with CuMMA (Aalto University) in the years 2010–2012, when the master’s programme was organised for the first time. Since then, we have been following separate paths but ended up pondering upon very similar questions.

Anna-Kaisa has been involved in the public sector through her work with the reconceptualising and realisation of the new Helsinki City Museum. In early 2017, she took part in the Creative Climate Leader programme in Wales, UK and is developing her practice in-between the fields of culture and climate change. Jenni, for her part, has been developing her practice in connection with questions of hospitality while working as a curator with HIAP – Helsinki International Artist Programme. At HIAP, she has been developing artist and curator residency programmes as well as leading the 5-year EACEA EU Culture project on art and ecology, Frontiers in Retreat (2013–18).

Both of us see a huge potential in the contemporary curators around us, but the routes for this potential to fully emerge are far from clear. For us, ALOITE – Curators’ Initiative, is a platform and method to rid ourselves from realities and dream ourselves closer to our ideals / an ideal situation. Working as a curator is by default social, entangled with others and formulated in a constant dialogue with them. That is why we are curious to see what happens, when curators practicing in Finland are brought together.

You are warmly welcome!
– Anna-Kaisa ja Jenni

Please share the invite and sign up by 5 June: koski.annakaisa@gmail.com

We are hoping for people from all over Finland to participate, but unfortunately we are not able to support travel expenses.

Espoon taidemuseo EMMAan haetaan kuraattoria määräajaksi. See below:

EMMA etsii määräaikaiseen työsuhteeseen

KURAATTORIA

Tule tekemään kiinnostavia näyttelysisältöjä positiiviseen tiimiin, ajan hengessä elävään taidemuseoon!

Kuraattorina tehtäviisi kuuluu taideproduktioiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä EMMAn projektitiimin ja taiteilijoiden kanssa.

Odotamme sinulta soveltuvaa tutkintoa, kuraattorin ammattitaitoa sekä näyttöä projektien vetämisestä ja näyttelyjen sisällöllisestä tuotannosta. Kokemus julkaisujen toimittamisesta sekä kirjoittamisesta on edellytys tehtävässä menestymiselle. Työssä tarvitset hyvää kuvataiteen ja alan verkostojen tuntemusta, kokemusta yleisöpalveluista ja viestinnästä sekä vahvaa suomen, ruotsin ja englannin osaamista. Taidemuseokokemus katsotaan eduksi.

Toivomme, että sinulla on positiivinen työote ja yhdessä tekemisen intoa. Odotamme sinulta esiintymiskykyä, ratkaisukeskeistä otetta työhön, hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja, paineensietokykyä ja joustavuutta sekä sosiaalista tilannetajua.

Täytä hakemuslomake osoitteessahttps://www.sympahr.net/public/pq.aspx?be387d2d 4.6.2017 mennessä. Liitä mukaan myös vapaamuotoinen hakemus ja cv. Palkkaus EMMAn palkkataulukon mukaisesti.

Haastattelut pidetään viikolla 24. Työ alkaa 28.8.2017 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on määräaikainen 26.10.2018 asti.

Lisätietoja tehtävästä 23.5. klo 10-12 johtaja Pilvi Kalhama p. 040 533 4070

 

Muihin tehtäviin voit halutessasi jättää meille avoimen hakemuksen tästä linkistä https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?090230c2. Luemme kaikki avoimet hakemukset läpi heti niiden saavuttua, ja olemme tarpeen tullen yhteydessä.

Kirjoitathan hakemuskirjeeseesi  kuvauksen tehtävistä joista olet kiinnostunut. Mikäli haet työharjoittelupaikkaa, kerrothan myös harjoittelun ajankohdan, työajan sekä muut oleelliset tiedot.

totuus suomesta

Porin kulttuurisäädön Totuus Suomesta: Helsinki, Kallio Kunsthalle 2.-23.6. 2017, Pori 8.-16.7. 2017 sekä Totuus Suomesta — julkaisu.

Aalto-yliopiston Elävä Pori-hanke, jossa työskentelen tohtorikoulutettavana tutkijana, on syntynyt Porissa osittain siksi, että kaupunki on toiminut esimerkkinä siitä, miten taide ja kaupunki voivat toimia yhteistyössä ja hyötyä toisistaan. Kaupungilla on pitkät perinteet siinä, miten erilaiset taiteen tekemisen tavat otetaan huomioon ja nähdään arvokkaana osana kaupungin imagoa. Tätä positiivista vuorovaikutusta on hankkeessa pyritty hyödyntämään ja vahvistamaan:

Elävä Pori on eri tutkimusaloja yhdistävä hanke, jonka tavoitteena on luoda kaupunkikehityksen uudenlainen innovaatioalusta, jakaa osaamista ja rakentaa yhteistyöverkostoja. Hanke kerää, yhdistää ja jakaa eri tutkimusalojen ja osallisryhmien tuottamaa tietoa kaupunkitilasta, ja luo uudenlaisia tapoja tämän tiedon tuottamiseksi: kulttuurikartoituksen ja taiteen menetelmät tuodaan keskelle kaupunkia ja sen ihmisiä. Porin kaupunki toimii innovaatioalustan kehittämisen elävänä laboratoriona.

Lisäksi olemme toistuvasti eri projektien yhteydessä sekä Aallon, että Porin kulttuurisäädön että Eliisa Suvannon kanssa luomamme ja luotsaamamme Space Invaders — projektin myötä olleet tilanteissa, joissa kerromme tästä Porin kaupungin esimerkillisestä toiminnasta medialle tai välitämme opetuksessa ja tekemisessä näitä tekemisen tapoja eteenpäin.

Viime viikkoina olemme kuitenkin Porin kulttuurisäädön (yhdessä Elävä Pori hankkeen kanssa toteutettavan) Totuus Suomesta projektin puitteissa törmänneet siihen, että luomamme toimintatavat eivät enää ole valideja, sillä Porin kaupunki ei enää itse vastaa kaupunkitilasta ja omistamiensa rakennusten vuokrauksesta. Porin kaupungin ja MTV:n Suomi-Areena, Suomen suurin “yhteiskunnallisen keskustelun” “kaikille avoin” ja “ilmainen” tapahtuma, hallinnoi keskusta-aluetta heinäkuun ajan. Sen sijaan, että meille olisi voitu kirjallisesti esittää mitkä alueet ovat Suomi-Areenan käytössä ja millä ehdoin, on tapahtuman tuottaja esittänyt lehdessä syytöksiä hankettamme kohtaan kutsumalla sitä mm. “ilkeäksi” ja “Pori-kriittiseksi”. Vaikuttaa ilmeiseltä, ettei tuottaja ole projektiimme tai aikaisempaan toimintaamme tutustunut. Puhelinkeskustelussa kyseinen tuottaja myös ilmoitti, ettei Aalto-yliopiston toiminta voisi vähempää kiinnostaa. Olisi mielenkiintoista kuulla, että onko tämä myös Porin kaupungin virallinen kanta, ja jos, niin miten rakennamme yhteistyötä tästä eteenpäin ja tulevia hankkeita ajatellen?

Selväksi on tullut, että keskustaan ovat tervetulleita vain Suomi-Areenan viralliseen ohjelmaan ilmoittautuneet tahot. Meillä ohjelmaan osallistuminen olisi ollut mahdollista joko lunastamalla peruutuspaikka Kansalaistorilta 1200€ viikkohintaan, tai vuokraamalla Antinkatu 7 osoitteessa sijaitseva vanha, pitkään tyhjillään ollut vedetön, vessaton ja homeinen liikehuoneisto Suomi-Areenalta 900€ / viikko. Porin kaupungilta olemme aikaisemmin vuokranneet saman kiinteistön 100€ / viikko. Satakunnan kansan jutusta ilmenee, että siinä missä tämä 100€ on mennyt suoraan Porin kaupungin kassaan, menisivät maksamamme 1800€ MTV:lle. Lisäksi ajatus siitä, että Suomi-Areenan mainostama kaikille avoin yhteiskunnallinen keskustelu tapahtuisi ainoastaan virallisen ohjelman puitteissa on kestämätön.

Suomi 100 virallisen ohjelman ja Suomi-Areenan teemana on “yhdessä”. Käytännössä tämä “yhdessä” tarkoittaa yhdessä sovituin säännöin näiden ohjelmien puitteissa toimivia. Missä vaiheessa Suomesta on tullut paikka, jossa mahdollistetaan vain yhdenlaiseen totuuteen sitoutuneita toimijoita ja näiden tekemistä?

Alunperin osana Suomi sata hanketta aloitettu Totuus Suomesta — projekti on ollut melkoinen matka. Irottauduimme varhaisessa vaiheessa virallisesta hankkeesta, koska koimme, että se ei edusta sitä Suomea, jonka tunnemme ja koemme omaksemme. Lisäksi hankkeen henkenä tuntui olevan kaikenlaisten projektien valjastaminen sen nimikkeen ja visuaalisen ilmeen alle laadusta välittämättä. Vielä ongelmallisempaa on, ettei virallisen hankkeen puitteissa ole välitetty myöskään tekijöille tarjotusta tuesta tai tehdystä työstä maksetuista korvauksista. Emme kokeneet, että #suomi100 on pakollinen yhteinen projekti, joihin kaikkien on osallistuttava yhteisen hyvän (eli “aidon” ja “oikean” suomalaisen identiteetin ylläpitämisen) vuoksi.

Sen sijaan koimme, että satavuotisjuhla on hyvä hetki mittavalle katsaukselle siihen, mitä Suomi ja maailma vuonna 2017 ovat. Juhlavuoden aikana on tullut liiankin selväksi, että vaihtoehtoisille totuuksille, jotka eivät ole mahtuneet viralliseen ohjelmaan, on tarvetta. Ajattelimme, että Totuus Suomesta on sopivan paradoksaalinen nimi hankkeelle, jossa mukana on yli sata tekijää, ja siten yli sata totuutta. ‘Totuus’ yleensä viittaa yhteen absoluuttiseen totuuteen, kun taas projektimme tuo esiin yli sata subjektiivista kokemusta Suomen ja maailman tilasta vuonna 2017. Hankkeen kautta on kuitenkin nousemassa esiin yksi äärimmäisen epämielyttävä totuus ylitse muiden: Suomen identiteetin oletetaan edelleen olevan niin hauras, että sitä on suojeltava näkökulmien moninaisuudelta. Kaikkien odotetaan liittyvän yhteisiin talkoisiin, joissa ylläpidetään ja vahvistetaan Suomesta sitä kuvaa, joka varsin väkivaltaisesti ja keinotekoisesti on vuosikymmenten kuluessa luotu. Tämä ei ole minun Suomeni, eikä se maa jossa olen kasvanut.

Ainakin kaikki tapahtunut on osoittanut projektimme tarpeellisuuden. Seurattuamme #suomi100 hankkeen etenemistä ja sen saamaa stigmaa olemme enemmän kuin tyytyväisiä valintaamme. Voimme seistä ylpeinä projektimme takana, ja se on osoittautunut vielä oletettuakin merkittävämmäksi ja tärkeämmäksi. Ja kun kysymys on tutkimuksellisesta taiteesta, niin nyt ainakin olemme saaneet nostettua esiin uudenlaista tietoa. Se ei aina ole sellaista tietoa, mitä olisi toivonut saavansa, mutta ainakin asioiden tiedostaminen mahdollistaa niiden muuttamisen.

Loppukaneettina: miten ohjelma, jonka nimen kirjoitusasusta ei ole yksimielisyyttä, voi olla uskottava? Suomi-Areena, SuomiAreena, vai Suomi-areena?

Viime viikon tiedote ja lisää tietoa Porin kulttuurisäädön toiminnasta ja Totuus Suomesta projektista: http://porinkulttuurisaato.org

Satakunnan Kansa: https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/suomi-areena-jyrasi-porin-kaupungin-antaman-luvan-taideprojekti-joutui-hakemaan-uudet-tilat-200119930/

Anna Jensen