Arkisto

Monthly Archives: Toukokuu 2018

haku kuraattoreille

(english below)

HELSINGIN TAITEILIJASEURA HAKEE KURAATTORIA KANSAINVÄLISEEN NÄYTTELYVAIHTOPROJEKTIIN

Hakuaika: 16.5. – 30.06.2018
Haku päättyy: 30.06.2018 klo 24.00 (EEST)

Näyttelyn tiedot

Koska: Elokuu 2019

Missä: Galleria Rantakasarmi, Suomenlinna

Mikä: Kansainvälinen nykytaiteen näyttelyvaihto Helsingin Taiteilijaseuran ja Slovakialaisen Publikum taiteilijayhteisön välillä.

Tämä hanke käynnistää HTS:n kansainvälisen näyttelyvaihto-ohjelman. Ensimmäisenä näyttelyvaihtokumppanina on Slovakia. Näyttelyvaihdon kumppanimaa vaihtuu vuosittain.

Helsingin Taiteilijaseura hakee kuraattoria valitsemaan slovakialaiset kuvataiteilijat Galleria Rantakasarmiin, Suomenlinnaan elokuussa 2019. Kuraattori toimii yhteistyössä  Slovakiassa, Bratislavassa ja Tranavassa sijaitsevan taideyhdistys Publikumin kanssa. Näyttelyn yhteyteen järjestetään myös oheisohjelmaa Helsingin juhlaviikkojen aikana, jota kuraattori voi olla mukana suunnittelemassa.

Suomalaiskuraattori valitsee slovakialaistaiteilijat ja slovakialaiskuraattori suomalaiset. Kuraattori matkustaa Slovakiaan tutustumaan Publikumin taiteilijayhteisöön ja taiteilijoihin syksyllä 2018 ja valitsee heistä taiteilijat Rantakasarmin näyttelyyn elokuussa 2019.

Hankkeeseen voi hakea Suomessa asuva kuraattori. Lähetä hakemus, josta ilmenee oma näkemyksesi ja kerro meille miksi juuri tämä haku sinua kiinnostaa. Liitä mukaan alustava aikataulu sekä budjetti palkkiotoiveesi kanssa.

Hakemus osoitteeseen: haku@helsingintaiteilijaseura.fi  30.06.2018 klo 24.00 (EEST) mennessä. Myöhässä saapuneita tai puutteellisia hakemuksia ei hyväksytä. Linkki kotisivuille ei riitä. Hakemuksen voi lähettää joko suomeksi tai englanniksi.

 

Edellytämme

  • Yhteistyökykyä ja kiinnostusta toimia erilaisten toimijoiden kanssa kansainvälisessä ympäristössä.
  • Hyvää englannin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
  • Sitoutumista projektin toteuttamiseen.
  • Sopimus laaditaan Helsingin Taiteilijaseuran ja kuraattorin välille, jossa sovitaan aikataulusta ja palkkion maksusta.

Hakemus

– Hakijan nimi ja yhteystiedot

–  CV (max 2 A4)

– Vapaamuotoinen hakemus (max  A4)

– Aikataulu, ja alustava budjetti josta ilmenee kuraattorin palkkio (A4)

– Hakemusta tukevat kuratointinäytteet  (max 3 näyttelyä kuvina ja lyhyt synopsis jokaisesta. Mahdollisiin videonäytteisiin linkki. Video max 3 minuuttia)

– Hakemus kirjoitetaan suomeksi tai englanniksi.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 30.06.2018 klo 24.00 (EEST). Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti haku@helsingintaiteilijaseura.fi otsikolla “Kuraattorihaku”, sähköisten hakemusten maksimikoko on 2MB ja tiedostomuoto PDF.
Päätökset

Helsingin Taiteilijaseuran Kansainvälinen työryhmä valitsee kuraattorin heinäkuussa. Valinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille hakijoille sähköpostitse elokuun 2018 alussa. Julkistamme kuraattorin nimen Helsingin Taiteilijaseuran vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla.
Lisätietoja:

Inka-Maaria Jurvanen: 050 67756, jurvaneninkamaaria@gmail.com

Alex Suomi: 040 501 9439


 

 

THE HELSINKI ARTISTS’ ASSOCIATION IS LOOKING FOR A CURATOR FOR AN INTERNATIONAL EXHIBITION EXCHANGE PROJECT

Applications: 16.5. – 30.06.2018

Deadline: 30.06.2018 midnight

 

Exhibition information

When: August 2019

Where: Gallery Rantakasarmi, Suomenlinna

What: An international contemporary art exhibition exchange between the Helsinki Artists’ Association and the Slovakian artists’ society Publicum.

This project launches the Helsinki Artists’ Associations international exhibition exchange program. Our first exchange partner is Slovakia. The exhibition exchange partner and country will change annually.

The Helsinki Artists’ Association is searching for a curator to select and curate an exhibition of Slovakian artists. The exhibition will be held at Gallery Rantakasarmi on the island of Suomenlinna in August 2019. The curator will work in collaboration with the Slovakian artists’ society Publicum, present in Bratislava and Trnava in Slovakia. Additional programming and events will be organised during the Helsinki Festival, which coincides with the exhibition.

The curator from Finland will choose the Slovakian artists and the Slovakian curator the Finnish artists to be exhibited in Slovakia. The curator will travel to Slovakia to meet with the Publicum artists’ society and artists in the autumn of 2018. Based on this visit the curator will select artists for the exhibition at Gallery Rantakasrmi in August 2019.

Applications are accepted from curators residing in Finland. Please submit your application and tell us why you are interested in this particular project, as well as your vision for the exhibition. Applications must also include a preliminary timetable, as well as budget with your salary request.

Applications must be sent to haku@helsingintaiteilijaseura.fi  by 30.06.2018 midnight (EEST). Late or deficient applications will not be accepted. Links to websites are not enough. The application can be sent in either Finnish or English.

 

Requirements

  • The ability and interest to work together with various collaborators in an international setting.
  • Fluent spoken and written language skills in Finnish and English.
  • Commitment to realising the exhibition exchange.
  • A contract will be made between the Helsinki Artists’ Association and selected curator. This will outline the project timetable, budget and salary.

 

Application

– Applicant name and contact details

–  CV (max two A4)

– Open application (max one A4)

– Preliminary timetable and budget which includes the curators salary.  (max two A4)

– Supporting material from previously curated projects  (max 3 exhibitions shown in pictures and a short synopsis of each exhibition. Links to video samples that are no longer than  3 minutes.)

– Applications are accepted in both Finnish and English

Application deadline is 30.06.2018 midnight (EEST). Applications must be submitted electronically to haku@helsingintaiteilijaseura.fi with the title “Kuraattorihaku”. Applications can be a maximum of 2MB and in PDF form.

 

Decisions

The Helsinki Artists’ Associations international workgroup will select a curator in July 2018. Applicants will personally be notified of all decisions via e-mail in early August 2018. The selected curators name will be announced on the annual report as well as on the Helsinki Artists’ Societies website.

 

For additional information:

Inka-Maaria Jurvanen: 050 67756, jurvaneninkamaaria@gmail.com

Alex Suomi: 040 501 9439

 

http://helsingintaiteilijaseura.fi

http://oz.publikum.sk/

http://helsingintaiteilijaseura.fi/galleria-rantakasarmi/nayttelytila/

 

—–

Henkilötietojen tietosuojalaki muuttuu 25.5. Tämä on hyvä hetki päivittää SKYn jäsenrekisteri. Mikäli olet kiinnostunut olemaan SKYn jäsenlistoilla, lähetäthän yhteystietosi (nimi ja sähköposti) meille osoitteeseen kuraattorit@gmail.com

—-

New data protection regulation (GDPR) will be enforced on May 25th. If you wish to have your name on our mailing list, please send in your contact info (full name and email) on kuraattorit@gmail.com

Suomen kuraattorien yhdistys perustettiin vuonna 2008, jolloin sen tarkoitus oli vahvistaa kuraattorien asemaa Suomessa. Yhdistyksen tavoitteiksi on määritelty myös seuraavaa: ”SKY pyrkii vakiinnuttamaan kuraattorien ammattinimikkeen, tekemään kuraattorien työtä ja työnkuvaa tunnetuksi sekä parantamaan heidän työmahdollisuuksiaan suomalaisen taiteen kentällä. Näin se pyrkii myös vahvistamaan kuraattoreiden ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etuja Suomessa, esimerkiksi kehittämällä ja yhdenmukaistamalla palkkaus- ja apurahajärjestelmää. SKY haluaa tuoda näkyville kuraattorin alan moninaisuuden ja toimia kattojärjestönä mahdollisimman monenlaisille tavoille toimia alalla.”

Kymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon: kuraattori nimikkeenä alkaa olla tuttu ja alan koulutus on vakiintunut. Työ kuraattorien aseman parantamiseksi on kuitenkin vasta alussa: palkkaus- ja apurahajärjestelmän kehittämisen ja ammatillisen järjestätymisen saralla on vielä paljon tehtävää.

Olen puheenjohtajuuskauteni aikana moneen otteeseen ollut hautaamassa koko kuraattoriyhdistystä. Yhdistyksen tapahtumat eivät ole houkutelleet kuraattoreita liikkeelle, eikä oma visiomme toiminnasta ole ollut kyllin selkeä. Toisaalta kasvava seuraajamäärä ja ammatin vakiintuminen osaksi taidekenttää puhuvat ammatillisen toiminnan järjestäytymisen puolesta.

Keskusteltuani kuraattorien ja muiden taidealan toimijoiden kanssa esiin on noussut alla listattuja asioita. Tunnistan mainitut kohdat ja näen ne keskeisinä haasteina ammatin kehitykselle.

1. Harva uskaltaa ottaa kuraattori-nimikkeen itselleen
Moni kuraattorina työskentelevä on itseoppinut, sillä alan koulutus on vasta hiljalleen vakiintunut. Kuratointi ei ole tietty ja vakiintunut tapa tehdä asioita vaan kuratointi voi käsittää monenlaisia tehtäviä. Tästä johtuen osa kuraattorin tehtäviä tekevistä henkilöistä ei samaistu kuraattori-ammattinimikkeeseen

2. Alan epävarmuus
Kuraattorin pelätään vievän valtaa muilta alan toimijoilta, esim. taiteilijoilta tai museohenkilökunnalta. Tämä tekee pahimmillaan yhteistyöstä valtataistelua molempien osapuolten epävarmuuden kasvaessa.

3. Klikit
Klikit syntyvät tarpeesta löytää vertaistukea, mutta toisaalta rajaavat vaikutusmahdollisuuksia. Mitä suuremmassa porukassa pystymme luomaan yhteiset tavoitteet, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet meillä on.

Onko kuraattoriyhdistyksen kaltaiselle toimijalle tarvetta kentällä ja miten voisimme alkaa ratkoa alan haasteita?

 

Maija, SKY pj