Arkisto

Daily Archives: 22 maaliskuun, 2010

Perjantaina 12.3.2010 Kiasmassa käynnistynyt Suomen Kuraattorien Yhdistys SKY ry:n sekä Kiasman museopedagogisen osaston yhteistyössä järjestämä seminaarisarja KONE NIMELTÄ KURAATTORI keräsi koolle lähes satapäisen kuulijajoukon. Perjantai-iltapäivän aikana keskusteltiin monipuolisesti itsenäisen kuraattorin arvoverkosta yhdessä kutsuttujen luennoitsijoiden Pirkko Siitarin, Manuel Cirauquin sekä Minna Henrikssonin kanssa. Puheenvuoroissa tarkasteltiin kuraattorin työn jäsentymisestä, verkostojen luomista ja toimintaa sekä työn vaatimuksia, haasteita ja saavutuksia. Seminaari vaikutti löytäneen hyvin yleisönsä ja sillä tuntui olevan varsin vahva tilaus; keskustelua kuraattorin työstä selvästi kaivataan.

Omassa puheenvuorossaan Kiasman vs. kokoelmaintendentti Pirkko Siitari tarkasteli pitkää työuraansa näyttelykuratoinnin parissa alkaen kolmannen sektorin toiminnasta aina kansalliseen taidemuseoon asti. Siitarin puheenvuorossa korostui hyvin se seikka, kuinka kuraattorin työpaikka usein määrittää työtä sekä sen sisältöjä. Kolmannen sektorin toiminnassa, josta Siitari käytti esimerkkinä Oulussa sijaitsevaa Pohjoista Valokuvakeskusta, on usein haasteellista saada mahdolliset yhteistyötahot vakuuttuneiksi tapahtuman luonteesta, mutta toisaalta, toiminta on usein luonteeltaan vapaata ja joustavaa. Yhteistä toimimiselle niin isommassa kuin pienemmässäkin organisaatiossa on se, että sisältöjen tuottamiseen jää usein aivan liian vähän aikaa. Isommassa instituutiossa, kuten Kiasmassa, Siitaria huolestuttaa riittävän ajan takaaminen tutkimukseen, joka on kuitenkin museotoiminnan ja –työn vankka perusta.

Espanjalais-ranskalainen freelance-kuraattori Manuel Cirauqui, joka vierailee parhaillaan HIAP’in kuraattoriresidenssissä Helsingissä, vertaili puheenvuorossaan kuraattorin työtä kuvataiteilijan taiteelliseen prosessiin, kutsuen omaa kuratoriaalista toimintaansa luonteeltaan ”spekulatiiviseksi” pohdinnaksi. Kuraattorin työ on Cirauquin näkemyksen mukaan tätä nykyä enemmän kuin pelkkä museotyö; se on pikemminkin yksi nykykulttuurin kasvava suuntaus, jota tapahtuu ja jota tehdään lähes kaikilla mahdollisilla kulttuurin osa-alueilla. Cirauquille (taide)näyttely mediumina on kiinnostava kerronnallinen väline, joka hänen omassa työssään rinnastuu kokeelliseen ei-fiktiiviseen kirjoittamiseen sekä arkistoon, joka takaa ehtymättömän inspiraation lähteen niin taideteoksille kuin myös tuleville näyttelyprojekteille.

Kuvataiteilija ja vapaa kuraattori Minna Henriksson kertoi puheenvuorossaan omista kuratoriaalisista projekteistaan, joissa hän on toiminut sekä kuraattorina että myös osallistunut näyttelyhankkeeseen taiteilijana. Usein Henrikssonin omien kuratointiprojektien taustalla on vaikuttanut halu kritisoida temaattisten näyttelyiden sisällönrakentamista, jonka lopputuloksena on turhan usein vaikutelma päälle liimatusta tai keinotekoisesta teemasta. Henrikssonin omassa kuratoriaalisessa toiminnassa yksi tärkeä tekijä on aina ollut sellaisten taiteilijoiden teoksien saattaminen yhteen, joiden teokset ovat hänelle itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä, ja joita hän on halunnut näyttelyn kautta tuoda myös muiden nähtäväksi. Lisäksi näyttelyt mahdollistavat myös taiteilijoiden välisen vuorovaikutuksen sekä mahdollisesti ruokkivat taiteilijoiden tulevia tekemisiä. Haittapuolena kuraattori-taiteilijan roolissa Henrikssonin mukaan on lähinnä se, kuinka sovittaa oma taiteilijuutensa sekä omien töidensä esittely projektissa, jossa toimii myös kuraattorina; projektin eteenpäin vieminen kuraattorina kun aina väistämättä syö aikaa omasta taiteilijaosallistumisesta.

Seuraavan kerran kohtaamme KONE NIMELTÄ KURAATTORI seminaarisarjan merkeissä toukokuussa 7.5.2010, jolloin aiheena ovat kuraattorin työoikeudet. Silloin tarkastelemme yhdessä alan ammattilaisten kanssa itsenäisen kuraattorin ammatillisia mahdollisuuksia sekä oikeuksia ja velvollisuuksia. Seminaarissa esitelmöivät muun muassa Aura Seikkula (SKY), Petra Havu (STS) ja Kai Kartio (Amos Andersonin taidemuseo).

Tapaamisiin toukokuussa!

Kati Kivinen

vpj., tiedottaja SKY ry